VERSLAG DEN RAAD VAN TOEZICHT. BATAAFSGHE HYPOTHEEKBANK. TE AMSTERDAM. over het 14de boekjaar Algemeene Vergadering van Aandeelhouders den 4 Maart 1904. door UITQEBRACHT IN DE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1903 | | pagina 1