VERSLAG DEfi IIRAQ VÄf1 TOEZICHT, »ataafsche. Hypotheekbank, pi TB AMSTERDAM. over het 12de boekjaar DOOR UITGEBRACHT IN DE Jt\lgemeenë ^'^ergaderinj; van Aandeelhouders, den 4 Maart 1902. Wf

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1901 | | pagina 1