VERSLAG DEfi HflflD VAf1 TOEZICHT, 3M Rataafsche Hypotheekbank, Ut over het 9de boekjaar TE AMSTERDAM. DOOR UITGEBRACHT IN DE emeene ~^ergaderin^ van J*\andeelhouders, den 7 Maart 1899. iiiiiiiiini

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1898 | | pagina 1