COMMISSARISSEN. Jhr. H. TRIP, koopman, te Amsterdam, Voorzitter. CHR. BEELS, lid der Firma Testas Waller, te Amsterdam. W. G. H. VAN DIJK, lid der Firma Joh. van Dijk Zoon, te Amsterdam. JULES L. N. DE GIJSELAAR, lid der Firma van Vloten de Guselaar, te Amsterdam. Jhr. H. D. W. HOOFT, lid der Firma Rutgers de Beaufort, te Doorn. W. E. VAN LENNEP, Directeur der Assurantie Compagnie te Amsterdam, A°. 1771, te Amsterdam. J. MOUTHAAN N.Jzn., lid der Firma Mouthaan Zn., te Amsterdam. G. DE RUYTER Jr., lid der Firma G. de Ruyter, te Rotterdam. H. J. M. H. VAN RIJGKEVORSEL, lid der Firma Wed. Joh. F. van Rijckevorsel Zonen, te ’s Hertogenbosch. J. W. SCHAAPER, lid der Firma Scherrewitz Schaaper, te Amsterdam. Jhr. E. LOPES SUASSO, lid der Firma Gebr. Lopes Suasso, te Parijs. RAAD VAN TOEZICHT. J. MOUTHAAN N.Jz. JULES L. N. DE GUSELAAR. W. E. VAN LENNEP. DIRECTIE. G. D. CROMMELIN. H. MENDES DA GOSTA.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1897 | | pagina 5