VERSLAG DEJ'i HARD VAfi TOEZICHT, 3N Üataafsche Hypotheekbank. over het achtste boekjaar Tlf AMSTERDAM. ^\lgemeene "^er^aderin^ van J*\andeelhoudsrs, den 9 Maart 1898. DOOK UITGEBRACHT IN DE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1897 | | pagina 1