BALANS op 31 December 1897 1 24.500 Debet. Credit. Ongeplaatste aandeelen 400.000 Bankkapitaal f 1.000.000 Aandeelhouders i/h Bankkapit. 450.000 3 Va Pandbrieven 970.300 Geldleeningen 4.197.846 4% Pandbrieven 3.091.600 Kassa-rekening 24.100 19 Coupons 31/a Pandbrieven 17.482 50 Ontvang- en Betaalkas 86.418 43 Coupons 4% Pandbrieven 63.772 Meubilair en Materiaal 2.100 Onafgehaalde dividenden. 239 25 Interest 29.620 255 Uitgelote 3x/2% Pandbrieven - 6.800 Diverse Debiteuren 9.024 96 Uitgelote 4% Pandbrieven Belegd Reservefonds 15.756 82 Diverse Crediteuren 622 336 Reservefonds 15.832 37 Extra Reservefonds 5.000 Winst- en Verliesrekening 18.71820 f 5.214.866 65B ƒ5.214.866 65 6 Aldus vastgesteld in de Vergadering van Commissarissen op den 21 Februari 1898. H. MENDES DA COSTA. De Directie G. D. CROMMELIN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1897 | | pagina 12