Op 31 December 1896 was het aandeelenkapitaal verdeeld als volgt: 9 1 9 15 30 3 3 9 25 4 4 5 4 6 24 3 7 8 8 6 60 16 16 18 18 25 25 28 28 76 400 In het tijdperk, waarover dit verslag loopt, kwamen (afgescheiden van vele andere aanvragen, waarvan reeds aanstonds bleek, dat zij geen gevolg zouden kunnen hebben) in behandeling: 116 aanvragen om geldleeningen, te zamen bedragende 1.911.750. waarvan gesloten zijn 82 leeningen tot een bedrag van1.319.340. en geweigerd zijn 34 592.410.— makende als boven 116 f 1.911.750. In voorgaande boekjaren, werden gesloten 290 leeningen te zamenf 4.011.050. in dit boekjaar 82 1.319.340. 372 f 5.330.390.— Hiervan werden afgelost In voorgaande boekjaren tot een bedrag van. 1.015.965. in dit boekjaar 702.519.1.718.484. Zoodat op 31 December 1896, nog verschuldigd isf 3.611.906. De onroerende goederen, verbonden voor de leeningen in 1896 gesloten adf 1.319.340.— hebben een getaxeerde waarde van2.047.800. zoodat gemiddeld slechts door ons werd verstrekt ongeveer 64 pCt. der geschatte waarde. Aandeelhouders. Getal aandeelen in ieders bezit. Totaal Aandeelen. 2 100 20 21 1 10 1 12 12 1 1 1 20 20 1 1

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1896 | | pagina 8