M Bataafsche Hypotheekbank. g? VERSLAG DEfi t^ÄÄD VÄfi TOEZICHT, over het zevende boekjaar 'IVE> AMSTERDAM. DOOR UITGEBRACHT IN DE Jï\ls&emeene "^en&aderin^ van Aandeelhouders, den 8 Maart 1897. iiiiilliiin-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1896 | | pagina 1