WINST- EN VERLIESREKENING op 31 December 1890. Debet. Credit, Onkosten f 12.749 88 Onverdeeld Winst-saldo 1895. f 765 516 Afschrijving Interest 22.39748 op Meubilair en Materialen 221.77 Administratie-Rekening 14.264 77 Koersrekening 3 x/2 Pandbrieven 8437.265 Div. Debiteuren. 540.075 4.199 11 Winst 20.150 Bedrijfsbelasting 00 ■<1 50 Op nieuwe Rekening 141 275 f 37.427 765 f 37.427 766 H. MENDES DA GOSTA. De Directie G. D. CROMMELIN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1896 | | pagina 13