BALANS op 31 December 1896 Debet. Credit. Ongeplaatste aandeelen 600.000 Bankkapitaal ƒ1.000.000 Aandeelhouders i/h Bankkapit. 300.000 31/s Pandbrieven 1.014.700 Geldleeningen 3.611.906 - 4% Pandbrieven 2.551.000 Kassa-rekening 36.28767 Coupons 31/a% Pandbrieven 18.046 Ontvang- en Betaalkas 1.34948 Coupons 4% Pandbrieven 52.160 Meubilair en Materiaal 2.300 - Onafgehaalde dividenden. 180 50 Interest 26.61556 Uitgelote 3x/a% Pandbrieven H 6.900 Deposito 95.000 Uitgelote 4% Pandbrieven 20.500 Prolongatie 10.000 Diverse Crediteuren 1.237 22B Diverse Debiteuren. 1.91050 Reservefonds 7.245 88 Belegd Reservefonds 7.07917 4.692.448 38 Winst- en Verliesrekening 20.478 ƒ4.692.448 77® 38 Aldus vastgesteld in de Vergadering van Commissarissen op den 18 Februari 1897. H. MENDES DA COSTA. De Directie G. D. CROMMELIN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1896 | | pagina 12