VERSLAG DEfl RflflD VflH TOEZICHT, 4M Sataafsche Hypotheekbank. over het vijfde boekjaar TIJ AMSTERDAM. UITGEBRACHT IN DE (gewone5\l|emeene Vergadering; van J\ahdeelhouders den 7 Maart 1895.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1894 | | pagina 1