VERSLAG DEH Vflfl TOEZICHT, üt ]§ATAAFSCHE Hypotheekbank. over het tweede boekjaar VAN UITGEBRAOHT IN DE (gewone J^lgemeene "^er^aderin^ van J*\andeelhouders, den 3den Maart 1892. TI5 AMSTERDAM.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1891 | | pagina 1