VERSLAG 1935 DE DIRECTIE N*V* ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK ZES EN DERTIGSTE BOEKJAAR LEEUWARDEN-AMSTERDAM/ OVER HET UITGEBRACHT DOOR IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN TE LEEUWARDEN DEN 30 APRIL 1936»

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1935 | | pagina 1