VERSLAG 1925, DEN RAAD VAN TOEZICHT ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK ZES EN TWINTIGSTE BOEKJAAR GEVESTIGD TE LEEUWARDEN. OVER HET UITGEBRACHT DOOR IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN TE LEEUWARDEN DEN io MAART 1926.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1925 | | pagina 1