7 Aandeelhouders In 1923 wérden 34 aandeelen overgeschrevèn. Hét aantal aandeelhouders ver meerderde met 2, zoodat het geheel geplaatste kapitaal ad f 1.250.000.— waarop gestort is 10 °/o verdeeld is over 287 aandeelhouders. aandeelen zijn verdeeld als volgt 6 Aandeelhouder(s) met 20 Aandeelen 120 Aandeelen 1 17 17 2 16 32 5 15 75 2 14 28 3 13 39 4 12 48 1 11 11 21 10 210 2 9 18 5 8 40 7 7 49 7 6 42 33 0! 5 165 13 ?r 4 If! 52 29 3 87 71 2 142 75 1 Aandeel 75 287 Aandeelhouders met 1250 Aandeelen Als bijlage IV is aan dit verslag toegevoegd een volledige naamlijst der aandeel houders met opgave van het aantal op ieders naam staande aandeelen. Pandbrieven Aan 4 Pandbrieven was op 31 December 1922 in omloop een bedrag van f 3.213.650 Gedurende het afgeloopen jaar werd aan 4°/o Pandbrieven geplaatst een bedrag van 25.400 f 3.239.050 In 1923 werd door de Bank aan 4% Pandbrieven teruggekocht een bedrag van f 83.950 En geconverteerd in 472 Pandbrieven een bedrag van.52.500 136.450 Zoodat op 31 December 1923 aan 4 °/o Pandbrieven in omloop was een bedrag van f 3.102.600 Transporteeren f 3.102.600 t i TT TT tt T9 ^T tt TT TT TT tt TT TT TT tt TT l)T tt TT iT TT tt TT TT TT tt TT TT TT ll T9 TT TT TT TT TT V 9T Tt TT jy TT TT TT TT 9T TT TT TT ii TT TT pT TT 71 TT TT

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 9