Commissarissen Jhr. Mr. Dr. A. RÖELL, Commissaris der Koningin in Noord-Holland, Oud-Burgemeester van Leeuwarden, te Haarlem, President. R. BUISMAN, Koopman, Britsch Vice-Consul, te Leeuwarden, Vice-President. H. EISMA, Directeur der Algemeene Verzekerings-Maatschappij „De Philantroop”, Lid der Provinciale Staten van Friesland, te Bólsward, Secretaris. N. T. ALBARDA, Oud-Directeur der Bank, te ’s Gravenhage. H. BEUCKER ANDRERE, Oud-Directeur van de Algemeene Friesche Levensverzekering- Maatschappij, te Leeuwarden. J. J. TH. BLIJDENSTEIN, Directeur van de Twentsche Bank, te Amsterdam. A. JBRANDT, Directeur der Maatschappij voor Textielondernemingen te Amsterdam, te Driebergen. Mr. R. A. FOCKEMA, Oud-President van het Gerechtshof te Leeuwarden, te Baarn. Mr. A. F. van HALL, Lid der firma H. Oyens Zonen, te Amsterdam. Mr. J. T. LINTHORST HOMAN, Commissaris der Koningin in Drenthe, te Assen. P. A. van ROSSEM, Lid van de firma Pakhuismeesteren, te Rotterdam. Mr. Dr. W. G. A. van SONSBEECK, Burgemeester van Breda, te Breda. Raad van Toezicht: R. BUISMAN. H. EISMA. N. T. ALBARDA, Directeuren Mr. J. VAN HEUSDE. Mr. J. TALSMA Jzn.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 4