VERSLAG DEN RAAD VAN TOEZICHT, Algemeene Friesche Hypotheekbank, Vier en twintigste Boekjaar 1923, gevestigd te Leeuwarden. over het uitgebracht door in de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden te Leeuwarden den 12 Maart 1924.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 3