80 v.oig- fto, NAAM. Woonplaats. AaiP tal. Transport 1203 270 Mej. M. de 'WENDT Arnhem 1 271 W, WIERDA iJlst 1 272 Mevr. de Wed. S. WTGERSMA-Dijkstra Baarn 2 278 Mevr, de Wed. S. WIGERSMA-Pieterson ’s-Oravenhage 274 Mevr. B. A. de WILDE-Nauta Andrew. Dieren 2 275 N. H. de WILDE 1 276 A. de WIT r - Velseroord 2 277 Mej. F. WITTEVEEN Arnhem 1 278 Mevr. J: G. WITTEVEEN Zwolle 1 279 Mej. T. WITTEVEEN Arnhem 2 280 Mevr. de Wed. Mr. I. WOLFF-Israëls ’s Gravenhage 281 B. WOLTMAN Dzn. Reerenveen 2 282 J. WOLTMAN Dze 1 283 A. P, VAN WIJK Rijswijk Z.H. 3 284 h. l. j. Wijsman Amsterdam 3 285 Erven F. YPEY Zutphen 5 286 C. 2ANEN s-Gravenhage 14 287 Mevr. H. ZIJLSTRA-Span Leeuwarden 1 Totaal 1250

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 31