29 Volg- no. NAAM. Woonplaats. Aan tal. 225 H. C. VAN SLOOTEN 'V Transport Akkrum 1006 5 226 Mr. J. L. van SLOTERDIJCK Leeuwarden 15 227 J. L. van SLOTERDIJCK Stiens 2 228 Mej. S. R. van SLOTERDIJCK Leeuwarden 1 229 W. A. van SLOTERDIJCK 15 230 Mevr.W. C. S. E.van SLOTERDIJCK-van Panhüys II 2 231 Mevr. de Wed. L. A. JE. SLUIJTERMAN-Potma Workum 2 232 Mevr. Tj. A. W. van BAERDT van SMINIA- van Welderen baronesse Rengers Oudkerk 5 233 F. C. W. J. P. SOETERS Apeldoorn 2 234 H. A. SOMERr Stadskanaal 5 235 Mr. Dr. W. G. A. van SONSBEECK Breda 3 236 Jonkvr. J. C. SPEELMAN Arnhem 10 237 Mej. F. A. C. G. STOOP Nijmegen 2 238 Mr. J. A. STOOP Leeuwarden 3 239 D. W. STORK Hengelo 2 240 W. STORK 5 241 Mevr. W. van SWIGHEM-Miedema Scheveningen 1 242 P. DE MARET TAK Nijmegen 4 243 Mr. J. TALSMA Jzn Leeuwarden 244 J. L. TALSMA Bloemendaal 20 245 W. J. TALSMA IJzendijke 2 246 A. TIMMER (Hessendam 1 247 Cubaard 2 248 D. G. TWIJNSTRA I Jélsum 1 249 Dr. J. S. van VEEN I; Arnhem 2 250 L. J. VEEN Jr Amsterdam 8 251 K. G. VAN DER VEEN Hardegarijp 2 252 Mevr. de Wed. K. VELDING-Siccama Leeuwarden 3 253 Mej. T. G. VENINGA Wildervank 6 254 M. A. J. VERKOUTEREN Soest 1 255 Mevr. de Wed. R. VERMEULEN-Lubberts Leeuwarden 5 256 A. VERWEIJ s-Gravenhage 4 257 Mej. A. VIS1 Amsterdam 2 258 Mr. A. VISSER Leeuwarden 1 259 Douair. Mr. G.W. Baron de VOS van STEENWIJK- van Nes van Meerkerk de Wijk 6 260 Mevr. M. H. VOS-Klein Groningen 2 261 Mevr. J. de VRIES-Eindhoven Zutphen 2 262 Erven Mej. T. de VRIES Leeuwarden 5 263 S. C. VAN WAALWIJK VAN DOORN Schiedam 1 264 W. WACBTER Leeuwarden 9 265 G. W. VAN BERGEN WALRAVEN Schiedam 2 266 Mej. de Wed. H. W. WALSTRA-Klijnsma Akkrum 6 267 F. WASSENBERGH Kollum 1 268 H. van WEENEN Rotterdam 2 269 E. de WENDT Dokkum Transporteeren 1203 16 D. H. TWERDA 1

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 30