26 Volg- no. NAAM. Woonplaats. Aan tal. Transport 368 85 Mr. R. A. FOCKEMA Baam 10 86 JAC. FONTEIN Harlingen 12 87 Mevr. D. GOCKINGA-Albarda Arnhem 5 88 Erven Jhr.. Mr. J. J. GOCKINGA i JJ 5 89 Mevr. de Wed. Mr. R. van GOENS-van Beijma s-Gravenhage 2 90 F. GORDON Leiden 5 91 F. O. GORTER Almelo 2 92 F. DE GREVE Amsterdam 2 93 Mr. W. 'H. DE GREVE Leeuwarden 1 1 94 W. C. de GROOT 71 95 Mr. J. L. GUNNING E Amsterdam 4 96 Mevr. de Wed. T. de HAAN-Feenstba ’s-Gravenhage 6 20 97 Mevr. deWed. J.H.v.BOELENSv.d.HAER-Browne ff 98 Mr. A. F. van HALL Amsterdam 10 99 Mevr. J. M. Baronesse van HARINXMA thoe SLOOTEN-Bieruma Oosting Leeuwarden 2 100 Erven D. HARMENS 77 12 101 B. HARTELUST 13 102 N. Th. HAVERSCHMIDT F.Jzn ia: 2 103 D. J. HEERINGA Bolwerd 8 104 S. HEERTJES ’s Herlogenbosch 1 105 I. DE HEER Amsterdam 1 106 I. J. HEIDA Weidum 107 C. VAN DER HEIDE Amsterdam 2 108 E. HEIMANS 5.3 9 109 Mr. J. van HEUSDE Leeuwarden 15 110 Dr. W. HINGST Utrecht 6 111 E. HOGERVORST Hilversum 1 112 Mr. H. V, HOGERZEIL Leeuwarden 1 113 Mej. J. HOMAN ’s Gravenhage 10 114 Mr. J. T. LINTHORST HOMAN Assen 10 115 Mr. H. Ph. ’t HOOFT. Haarlem 1 116 H. HOVEN Leeuwarden 3 117 Mevr. C. E. HOVENKAMP-Sicman Nijmegen 3 118 P. HUIZENGA Leeuwarden 4 119 H. van HULST Berlikum (Fr.) 1 120 Mr. W. VAN HULST Velp (G.) 2 121 D. L. INGELSE Schiedam 8 122 J. INGELSE 2 123 M. C. INGELSE 7 124 W. JISKOOT Baarn 5 125 Dr. L. de JONG ’s Gra/oenhage 3 126 H. JONGEMA Koudum 4 127 J. JONKER Leeuwarden 1 128 W. J. F. JUTEN Bergen op Zoom 5 129 Mevr. G. M. KALFF-Losecaat Vermeer Zwolle 1 130 F. TEN KATE Franeker 3 Transporteeren 600 79 77

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 27