25 Volg- no. NAAM. Woonplaats. Aan* tal. Transport 180 40 Mevr. J. C. BONDAM-Thieme Breda 10 41 G. L. BOOMSMA Berlikmn (Fr.) 7 42 F. W. BRAAT Delft 4 43 W. C. BRAAT Eerbeek 2 44 A. J. BRANDT f\ Driebergen 10 45 Mevr. J. A. BRANDT-de Wendt Zeist 1 46 H. BRONS Gorredijk 2 47 A. J. BOTHENIUS BROUWER ’s-Gravenhage 2 48 Erven K. BUCHk Leeuwarden 3 49 R. BUISMAN A r) 20 50 Mr. W. B. BUMA i Marssum 1 51 F. BURG Leeuwarden 2 52 Mej. Sj. BURG n 1 53 C. BIJKERK Hzn n 1 54 B. TEN CATE n 2 55 P. DE GLERCQ Veenwouden 6 56 J. S. COHEN Haarlem 2 57 H. CREBAS Buitenpost 2 58 Z. DEENIK Amsterdam 1 59 Mevr. H. H. L. van DEVENTER-Eindhoven Zwolle 1 60 J. H. DONNERI Breda 2 61 Mej. N. DORHOUT 0 Velp (G.) 20 62 Mevr. J. F. DUINTJER-Ottema I Veendam 3 63 M. DÏJKEMAI Dordrecht 1 64 J. H. DIJSERINCK Haarlem 2 65 Mevr. T. van ECK-Tromp Heteren 5 66 J. EDELMAN Zutphen 5 67 Mej. C. M. EEKHOFF s-Gravenhage 5 68 Jhr. P. J. EEKHOUT Amersfoort 2 69 Mej. C. EINDHOVEN Amsterdam 1 70 G. C. EISMA Botsward 2 71 H. EISMA >7 11 72 Mevr. de Wed. F. ERDTSIECK-Franse Haarlem 8 73 G. A. ESCHERIK Oosterbeek 7 74 A. M. EVERS s-Gravenhage 2 75 Erven P. VAN EXTER f Hilversum 2 76 Jhr. Mr. C. van EIJSINGA Leeuwarden 4 77 Jonkvr. W. C. G. van EIJSINGA 5 78 Jhr. F. L. FALCK Rotterdam 1 79 Z. S. FEDDEMA Leeuwarden 4 80 J. FEENSTRA Aalsum 10 81 Mej. T. C. FEENSTRA n 3 82 Mevr. de Wed. J. W. van der FEEN-de Jong Huizum 2 33 Mr. E. FENNEMA Amsterdam 5 84 Mevr. de Wed. F. FERWERDA-Lijkles Haarlem 1 Transporteeren 368

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 26