Jaar. 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913. 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 HI. 23 erzieht van de sinds de oprichting der Bank in ieder jaar afgesloten leeningen en plaats gehad hebbende aflossingen. Afgesloten. Afgelost. Uitstaand bedrag per 31 December. Percentage van aflossing in verhouding tot het uitstaand bedrag. f 347.800.— f 2.175 f ’345.625 0.63 560.650 29.177.47 877.097.53 3.33 923.900.- 328.954.34 1.472.043.19 22.35% 1.137.355.- 241.378.695 2368.019.49® 10.19% 1.206.025.— 455.378.335 3.118.666.16 14.60 1.415.320.— I 362.784.415 4171.201.74® 8.69 765.150.— 461.757.275 4.474.594.47 10.31 625.200.- 492.344.74® 4607.449.72® 10.68 652.250.- 588.734.00® 4670.965.72 12.60 494.200.— 530.964.20 4634.201.70 11.45 701.650.- 633.940.35® 4,701.911.34® 13.48 444,050.— 392.438.67® 4.753.522.67 8.25 959.165.- 690.413.60 5.022.274.07 13.74 869.950. - 697.456.93 5.194.767.14 13.42 1.327.662.50 950.408.42 5.572.021.22 17.05 1.793*795. 1.054,636.48® 6.311.179.73® 16.71 2.312,675.- 1.400.925.17 7.222.929.56® 19.39%, 2.468.700.— 1.311.563.63 8:380.065.93® 15.65 2.587.405.- 1.643.198.42 9.324.272.51® 17,62 2.837.025.- 2.055.133.72® „10.106.16373 20.33 2.742.190.— I 2.945.987.72 9.902.366.07 29,75 2.750.492.50 1.728.234.67 10.924,623.90 15.82 2 929,497.34, 2.538.771.48 11!315.349.76 22.44 2 106.120.*— 1.948.338.59 11.473.131:17 16.98 s de oprichting der bank afgesloten f 34.958.227.34 afgelost 23.485.096.17 f 11,473.131.17 staand bedrag aan Hypotheken Ier de rubrieken „afgesloten” en „afgelost” zijn begrepen de leeningen welke op werden nä afloop van den termijn waarvoor zij gesloten waren, maar welke wederom aantal jaren gecontinueerd werdén. 7? 77

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 24