Belegd Reservefonds. 22 BIJLAGE IT. 29^°ec. 192P3. Balanswaarde- 5.000.— 3 obligatiën Ned. Centraal-Spoorweg Maatschappij 68 3.400.— 1.500.— 3 l/a Veenpolder van Echten in Friesland. 85 1.275.— 10.000.— 3'/i 6e en 7e Veendistrict 90 9.000.— 11.000.— 3 V* Gemeente Rotterdam 1898/1909 73 8.030 25.000.- 3 ’s Gravenhage 1906 80 Vs 20.125.- 10.000.— 3'/s Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 1905/09 69 6.900.- 9.000.— 3 Gemeente Amsterdam 1861 743/s 6.693.75 29.000.— 3 ‘/s Haarlem 1904 75 l/s 21.895.— 3.000.— 4 Schiedam 1907/08 81 2.430.— 1.000.— 4 Leiden 1911 80 800.— 4.000.— 4 Rotterdam 1900/13 76 7/s 3.075.— 9.000.- 4 Ned. Ind. Spoorweg-Maats.pij 1901/06 77 6.930.— 5.000.— 4 Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 1901/13 74*/* 3.737.50 10.000.- 4 Nederland 1916 78 l/s 7.812.50 5.000.- 4 Maatschappij voor Gemeente Crediet 77 V, 3.875.— 4.000.- 4 l/s Gemeente Rotterdam 1916/17 82'/s 3.300.— 5.000.- 4'/s pandbrieven Ned. Amerik. Hypotheekbank 70 3.500.— 10.000.— 4 Vs obligatiën Nederland1,1917 81V* 8.175.— 10.000.— 5 1918 87 Vs 8.750.— 2.000.— 5 1919 91*/io% 1.823.75 500.— 5 *1919 915/l6 456.56 400.— 5 8 1919 92*/4 371.- 13.000.- 5 Gemeente Amsterdam 1928 88 V* 11.472.50 10.000.— 5 Rotterdam 1923 89'/s 8.950.— 4.000.— 5'/» Maatschappij tot Exploitatie van Staats- spoorwegen 1922. 3.652.50 22.000.— Noord brabant 1923 97 7/i e 21.436.25 13.000.— 5 Vs pandbrieven Groningsche Hypotheekbank voor Nederland 100 13.000.— 16.000.— 6 obligatiën Noordbrabant 1920 101 «/4 16.200.— 5.000.— 6 Nederland 1922B 993/* 4.987.50 19.000 6 Friesland 1922 100 7/s 19.166.25 9.000.— 6‘/s Gemeente Amersfoort 1921 102 9.180.- Nominaal. Balanswaarde f f 11 11 71- 71 71 tl 71 n 11 11 11 71 71 11 71 11 11 71 71 71 11 11 71 11 71 17 71 11 11 n 71 11 11 n 71 11 11 71 71 71 11 71 71 11 11 71 71 11 11 71 71 11 11 71 71 11 71 71 71 11 71 n 11 71 71 11 11 71 71 5? 11 71 71 11 11 71 17 11 11 n 71 11 11 r 77 11 11 71 71 71 11 91s/i6 71 71 5 Vs 11 11 71 71 11 11 71 n 71 71 n 71 17 71 11 71 71 n ii 11 n f 280.400.— f 240.400.06

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 23