12 Transport 749 leeniugen tot een bedrag van ƒ10.979.844.18 Overijsel17 h'-‘ 57.032.50 Groningen 13 44.070.- - Gelderland 12 132.372.65 Utrecht - - 7 115.425.- Drenthe 5 39.696.84 Limburg 2 77.200.- Noord-Brabant 2 11.600.- Zeeland 1 leening 15.890.- Totaal 808 leeningen tot een bedrag van ƒ11.473.131.17 D. Naar den rentevoet. 3 leeningen k 4'/* °/o tot een bedrag van f 127.400.- 1 leening }J 4°/o 6.186.975 48 leeningen 43/4 °/o 696.815.— 59 5 °/o 682.250.77 68 JJ 5'/4 p/o 1.324.495.50 71 5'/s °lo 794.465. - 190 53/4 °/o 2.596.970.84 227 J? 6 °/0 2.848.562.50 50 $j 6'/4 °/0 1 77 697.895.—j 1 leening 6-/8 °/o 90.000.- 86 leeningen 61/» °/o 1.493.539.585 4 Totaal 808 leeningen 63/^ °/o tot een bedrag van Gemiddelde; rente 5.757 (v. j. 5.716). 114.550.— 11.473.131.17 E. Naar den duur. Yoor den tijd van jaar 67 leeningen tot een bedrag van 655.993.37 1 134 1.532.780.— 2 jaren 143 2.326.882.195 3 209 3.020.739.17 4 168 2.370.785.316 5 82 1.486.720.— 6 2 27.650.— 7 1 leening 25.000 9 1 9.581.12 16 1 17.000.— Totaal 808 leeningen tot een bedrag van ƒ11.473 131.17 Gemiddelde duur 2.73 jaren (v. j. 3.02). F. Naar den aard van het onderpand. Op gebouwde eigendommen 697 leeningen tot een bedrag van 10.565.274. l36 ongebouwde 111 907.857.035 Totaal 808 leeningen tot een bedrag van ƒ11.473.131.17 77 77 77 77 P 77 77 77 - 7? :77 ij 77 77 *77 77 77 77 77 5» n j? 7? 77 77 7? 7? 77 n 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 4 77 77 77 77 77 77 7» 77 77 77 77 7» 77 f 77 77 77 77 77 77 77 7» 77 77 7? 7' 77 77 77 77 77 7? 77 77 77 .77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 V 77 77 77 77 77 77 77 77 77 .77 77 _M 77 77 77 77 77 7? 77 77 77 .77 77 77 77 77 7,7 77 77 7? 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 »7 77 77 77 J7 77 77 77 >7 77 77 77 77

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 14