E. Naar den duur. Voor den tijd van 1 jaar 1 leening tot een bedrag van Q 11 11 11 11 w 11 jj >i 11 11 11 11 19 K 11 11 11 11 3? 1 33 31 33 152 leeningen 11 f| 33 33 33 1 leening 7 33 33 33 33 1 33 2 leeningen i? Totaal 158 leeningen tot een bedrag van Gemiddelde duur 4.99 jaren (vorig jaar 5 jaren) F. Naar den aard van het onderpand. Op gebouwde eigendommen 137 leeningen tot een bedrag van ongebouwde 21 f 700.— 3.940.— 1.600.— 2.025880.— 25.000.— 49.000 f 2.106.120.- f 2.003.760.— 102.360.— Totaal 158 leeningen tot een bedrag van f 2.106.120.- De op 31 December 1923 uitstaande hypotheken zijn te verdeelen als volgt: A. Naar de grootte. hooger dan f 11 91 11 tot en met f 1.000.— 88 leeningen tot een bedrag van f 22.625.87 1.000- 11 11 5.000.— 290 19 11 11 11 887.635- 5.000.— 11 19 11 10 000.- 154 11 11 11 •1 1.154.968.095 10.000.— 11 11 19 25.000.— 219 11 91 11 19 11 3.588.554.49 25.000.— 19 H 11 50.000.— 69 11 11 11 11 2.392.252.205 50.000.- 19 11 11 75.000.- 18 11 11 11- 1.070.280.— 75.000.— 11 11 11 100.000.— 1.3 11 1.090.947.51 100.000 7 11 11 1.265.868.— Totaal 808 leeningen tot een bedrag van f 11.473.131.17 Gemiddeld bedrag per leening f 14.1991(vorig jaar f 14.197. B. Naar de w(jze van aflossing. 41 leeningen zonder periodieke aflossingen tot een bedrag van f 432.400. 767 met 11.040.731.17 Totaal 808 leeningen tot een bedrag vanƒ11.473.131.17 C. Naar de ligging van het onderpand. Friesland 292 leeningen tot een bedrag van f 1.784.958.965 Rotterdam 142 11 3.461.433 Amsterdam 116 11 11 11 11 2.261.785.— Noord-Holland (behalve Amsterdam) 69 •u 11 11 11 526.057.205 ’s Gravenhage .1. 68 11 11 11 1.680.502.50 Zuid-Holland (behalve Rotterdam en’s Gravenhage) 62 11 11 91 11 1.265.107.51 Transporteeren 749 leeningen tot een bedrag van f 10.979.844.18 if 11 19 n n ii ii 11 11 11 11 11 tl. 11 11 11 11 11 11 111 11 3» 33 33 13 33 33 33 33 33 »3 33 13 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3» 33 »3 33 33 19 n 33 33 13 33 33 33 33 33 33 33 *3

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 13