10 De in 1923 gesloten leeningen zijn te verdeelen als volgt A. Naar de grootte. tot en met f 1.000.- 7 leeningen tot een bedrag van f 4.405.- hooger dan f 1.000.— 5.000.- n n v 182.885.- i 5.000— 10.000.- Tl y> T) 234.350.- 10.000.— 25.000.- - 47 n n n ti n n 816.180.- 25.000.“— 50.000.- 47 Ti D T. 596.300.— 50.000.— 75,000. - 77 T) 75.000.- J 100.000.- y> 1) 160.000.— Totaal 158 leeningen tot een bedrag van f 2.106.120.— Gemiddeld bedrag per leening f 13.330. - - (vorig jaar f 13.377. B. Naar de w(jze van aflossing. 5 leeningen zonder periodieke aflossingen f 30.450 153 met 1 r> n 2.075.670. - Totaal 158 leeningen tot een bedrag van f 2.106 120.— C. Naar de ligging van het onderpand. Friesland 63 leeningen tot een i bedrag van f 359.710.- Rotterdam 71 i) n 641.110.- ’s Gr&veWhage n i 369.200 Noörd-Hoïland (behalve Amsterdam) 17 n n n 110.860.— Amsterdam Ï5 i) n 369.450.— Zuid-Holland (behalve Rotterdam en’s Gravenhage) 12 r n 208.340.— Gelderland n n 28.950. - Groningen O Tl ii ii 7.500.- Drenthe Tl .yi n Totaal 158 leeningen tot een bedrag van 2.106.120. 320.950.— fn ,1.614.370.— 170.800.— f2.106.120.— D. Naar den rentevoet. 42 leeningen 5 °/o tot een bedrag van Totaal 158 leeningen 'tot een 'bedrag van Gemiddelde rente 5.732 (vorig jaar ,5.902). 2 112.000.— 2 20 n 2 1 leening 11.000.- -9® j) °l° j} 1 I j) 17 i) j)

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 12