8 Transport 3.102.600 Aan 4V*Pandbrieven was op 31 December 1922 in omloop een bedrag van2.957.800 Gedurende het afgeloopen jaar werd aan 472% Pandbrieven geplaatst een bedrag van 14.600 Bij conversie afgegeven een bedrag van 52 500 -67.100 3.024.900 In 1923 werd door de Bank aan 472% Pandbrieven terug gekocht een bedrag van115.200 Uitgeloot een bedrag van 157.700 (waarvan ƒ19.300 als ingekocht in portefeuille) 138.400 ---253.600 Zoodat op 31 December 1923 aan 472% Pandbrieven in omloop was een bedrag van 2.771.300 Aan 5% Pandbrieven was op 31 December 1922 in omloop een bedrag van2.957.800 Gedurende het afgeloopen jaar werd aan 5 Pandbrieven geplaatst een bedrag van745.200 3.703.000 In 1923 werd door de Bank aan 5 Pandbrieven teruggekocht een bedrag van ƒ145.000 Uitgeloot een bedrag van 139.200 (waarvan ƒ200. als ingekocht in portefeuille) 139.000 - 284.000 Zoodat op 31 December 1923 aan 5 Pandbrieven in omloop was een bedrag van 3.419.000 Aan 572% Pandbrieven was op 31 December 1922 in omloop een bedrag van 585.800 Gedurende het afgeloopen jaar werd aan 572% Pandbrieven geplaatst een bedrag vanm 34.400 I 620.200 In 1923 werd door de Bank aan 572% Pandbrieven teruggekocht een bedrag van 27.000 Uitgeloot een bedrag vann 24.300 - 51.300 Zoodat op 31 December 1923 aan 572 Pandbrieven in omloop was een bedrag vanM 568.900 Aan 6% Pandbrieven was op 31 December 1922 in omloop een bedrag van I 1.503.000 In 1923 werd door de Bank aan 6 Pandbrieven terug gekocht een bedrag van 29.900 Uitgeloot een bedrag van 68.400 (waarvan 1.600 als ingekocht in portefeuille) 66.800 -a-ü4_Xl 96.700 Zoodat op 31 December 1923 aan 6 Pandbrieven in omloop was een bedrag van1.406.300 Het totaal uitstaand bedrag aan 4%, 472 5 572 en 6 Pandbrieven was dus op 31 December 1923 11.268.100 Z(Jnde oene vermeerdering in 1923 van ƒ50.050 (v. j. ƒ357.050).

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 10