VERSLAG O EN RflAD V AN TOE ZICH T, Alg e m e ene F pi esc he Hy polheekba n k, Vier en twintigste Boekjaar 1923/ gevestigd te Leeuwarden. ov«p het uitgebracht doop Algemeene Vergadering van Aandeelhouders', gehouden te Leeuwarden den 12 Maart 1924.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 1