VERS LAG DEN RAAD VAN TOEZICHT, Algemeene Fniesche Hypotheekbank Twintigste boekjaar, 1919, gevestigd te Leeuwarden. over tiet uitgebracht doop Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden te Leeuwarden Ben 17 Maart 1920. iMde i

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1919 | | pagina 1