VERSLAG DEN RAAD VAN TOEZICHT, Algemeene Friesche Hypotheekbank zestiende boekjaar, 1915, gevestigd te Leeuwarden. Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden te Leeuwarden den 11 Maart 1916. SCïAö:- oven bet uitgebracht door in de

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1915 | | pagina 1