Van het jaar 1907 waren bij den aanvang van het boekjaar 1908 in be handeling 2 leeningen ten bedrage van f 10.800.— In 1908 zijn ingediend 77 leeningaanvragen voor een bedrag van - 1.216.900. 1.227.700.— Daarvan zijn toegestaan 49 leeningaan vragen bedragende 652.250.— Afgewezen 26 n - 515.200.— Nog in behandeling 4 - 36.500.— Totaal 79 n ƒ1.203.950.- Minder toegestaan dan werd aangevraagd 1 23.750.— f 1.227.700. - Tot 31 December 1907 was in hypotheken belegd over 429 leeningen een bedrag van4.607.449,72 l/a Gedurende 1908 werden gesloten 49 leeningen bedragende .- 652.250.— Totaal 478 leeningen bedragende5.259.699.721/-> Hiervan werd afgelost in 1908 - 588.734.001/a Zoodat ultimo 1908 was belegd over 441 leeningen f 4.670.965.72 De afgesloten leeningen tot 31 December 1908 zijn verdeeld als volgt: A. Naar de grootte 1 tot en met f. 5.000.— 224 leeningen tot een bedrag van f 447.228.62 hooger dan 5000. - 10.000.— 77 11 IV 11 - 552.145.— -10.000.- i* - 20.000.— 73 11 11 11 - 1.041.097.09, Vs 11 n -20.000.— - 30.000.— 31 11 11 ii - 777.945.— p i -30.000.- - 40.000.— D 11 11 11 - 512.150.— s u is -40.000.- - 50.000.- 10 11 11 1.1 - 456.575.— -50.000.— 11 11 11 11 - 883.825.— Totaal 441 leeningen tot een bedrag van 4.670.965.72 B. Naar de wijze van aflossing 401 leeningen met periodieke aflossingen. 4.092.440.72 40 voor een zeker aantal jaren vast - 578.525.— Totaal 441 leeningen 4.670.965.72 c. Naar de ligging van het onderpand: Friesland 236 leeningen bedragende 1.587.440.29 N.-Holland 82 11 - 1.666.272.50 Overijssel 66 11 11 - 234.697.31 Zuid-Holland 39 11 11 - 908.715.— Utrecht 13 11 11 - 255.650.— Gelderland 4 11 11 16.950.— Groningen 1 11 1.240.62 Totaal -441 11 11 4.670.965.72 11 11 n

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1908 | | pagina 7