Commissarissen: H. BEUCKER ANDRERE, Directeur van de Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij, Lid van den Gemeenteraad, te Leeuwarden. R. BLOEMBERGEN Ezn., Gedelegeerd Commissaris van A. Bloembergen Zonen’s Bank. Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Leeuwarden. D. HARMENS, Consul van België, te Leeuwarden. P. A. van ROSSEM, Lid van de Firma Pakhuismeesteren, te Rotterdam. Raad van Toezicht: R. BLOEMBERGEN Ezn. H. BEUCKER ANDREA?. D. HARMENS. Directeuren: N. T. ALBARDA. Mr. R. A. FOCKEMA, Raadsheer in het Gerechtshof, te Leeuwarden, Voorzitter. Th. M. Th. van WELDEREN Baron RENGERS, Lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland, te OenkerkVice-Voorzitter. Mr. I. WOLFF, Advocaat en Procureur, te Leeuwarden, Secretaris. Jhr. Mr. P. J. van BEIJMA. Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te 's Gravenhage. Mr. A. F. van HALL, Lid der firma Jan Kalff Co., te Amsterdam. Jhr. A. H. J. H. MICHIELS van KESSENICH, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Nuth, Limburg. Jhr. Mr. A. ROELL, Burgemeester der Gemeente Arnhem, te Arnhem. Mr. J. L. van SLOTERDIJCK.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1908 | | pagina 4