VERSLAG DEN RAAD VAN TOEZICHT, fllgemeene Friesche Hypotheekbank negende boekjaar, 1908, gevestigd te Leeuwarden. fllgemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden te Leeuwarden den 13 Maart 1909. over het uitgebracht door in de

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1908 | | pagina 3