VERSLAG DEN RAAD VAN TOEZICHT, Algemeens Friesche Hypotheekbank negende boekjaar, 1908, gevestigd te Leeuwarden. Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden te Leeuwarden den 13 Maart 1909. over het uitgebracht door

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1908 | | pagina 1