In 1907 zijn ingediend 75 leeningaanvragen voor een bedrag van. ƒ1.004.050. Daarvan zijn toegestaan 42 leeningaanvragen bedragende 625.200.— Afgewezen 31 - 334.400.— Nog in behandeling 2 - 10.800.— Totaal 75 970.400.— Minder toegestaan dan werd aangevraagd- 33.650. -ƒ1.004.050.— Tot 31 December 1906 was in hypotheken belegd over 418 leeningen een bedrag van4.474.594.47 Gedurende 1907 werden gesloten 42 leeningen bedragende - 625.200. Totaal 460 leeningen bedragendeƒ5.099.794.47 Hiervan werd afgelost in 1907 492.344.741/a Zoodat ultimo 1907 was belegd over 429 leeningen 4.607.449.72^2 De afgesloten leeningen tot 31 December 1907 zijn verdeeld als volgt A. Naar de grootte: tot en met 5.000.- 213 leeningen tot een bedrag van 416.335.67 Va hooger dan 5.000. - 10.000.— 61 - 414.276.63 - 10.000.- - 20.000.- 82 - 1.086.483.12 - 20.000.- - 30.000.— 29 - 645.104.30 - 30.000.- - 40.000.- 21 - 680.350.— - 40.000.- - 50.000.- 8 - 313.300- - 50.000.— 15 429 leeningen tot een bedrag van - 1.051.600.— 4.607.449.72 Va B. Naar de wijze van aflossing: 389 leeningen met periodieke aflossingen 4.029.949.72 Va 40 leeningen voor een zeker aantal jaren vast - 577.500. 429 leeningen 4.607.449.72 Va C. Naar de ligging van het onderpand Friesland 227 leeningen bedragende 1.580.343.21 Noord-Holland 81 - 1.687.137.50 Zuid-Holland 34 - 839.180.— Overijsel 73 - 267.669.84 Vs Utrecht 10 - 222.650.— Gelderland-. 3 9.150.- Groningen 1 1.319.17 Totaal 429 4.607.449.72 Vs 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ff ff ff ff. ff n ff tf ft ff ff

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1907 | | pagina 7