Commissarissen Mb. R. A. FOCKEMA, Raadsheer in het Gerechtshof, te LeeuwardenVoorzitter. H. BEUCKER ANDRERE, Directeur van de Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij, Lid van den Gemeenteraad, te Leeuwarden. R. BLOEMBERGEN Ezn., Gedelegeerd Commissaris van A. Bloembergen Zonen’s Bank, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Leeuwarden. D. HARMENS, Consul van België, te Leeuwarden. P. A. van ROSSEM, Lid van de Firma Pakhuismeesteren, te Rotterdam. Raad van Toezicht R. BLOEMBERGEN Ezn. H. BEUCKER ANDRERE. D. HARMENS. Directeuren N. T. ALBARDA. Mr. J. L. van SLOTERDIJCK. Th. M. Th. van WELDEREN Baron RENQERS, Lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Frieslandte Oenkerk, Vice-Voorzitter. Mr. I. WOLFF, Advocaat en Procureur, te LeeuwardenSecretaris. Jhr. Mr. P. J. van BEIJMA, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te 's Gravenhaqe. Mr. A. F. van HALL, Lid der firma Jan Ka lef Co., te Amsterdam. Jhr. A. H. J. H. MICHIELS van KESSENICH, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Nuth, Limburg. Jhr. Mr. A. ROELL, Burgemeester der Gemeente Arnhem, te Arnhem.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1907 | | pagina 4