VERSLAG QEN RAAQ VAN TOEZICHT, Algemeene Fniesche Hypotheekbank achtste boekjaar, 1907, gevestigd te Leeuwarden. Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden te Leeuwarden den 21 Maart 1908. over het uitgebracht door

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1907 | | pagina 3