VERSLAG BEN RAAQ VAN TOEZICHT, Algemeene F r i e s c h e Hypotheekbank achtste boekjaar, 1907, gevestigd te Leeuwarden. Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden te Leeuwarden den 21 Maart 1908. over Het I uitgebracht door jn. de

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1907 | | pagina 1