VERSLAG DEN RAAD VAN TOEZICHT, Algemeene Friesche Hypotheekbank zesde boekjaar 1905, gevestigd te Leeuwarden. over het uitgebracht door in de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden te Leeuwarden den 24 Maart 1906.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1905 | | pagina 1