AMSTERDAM, Februari 1905. Ik verklaar de Balans van de Naatnlooze Vennootschap Algemeene Friescbe Hypotheek bank te Leeuwarden per 31 December 1904 te hebben geverifieerd en accoord bevonden met de boeken en de justificatoire stukken. Ik heb er mij van overtuigd dat de waarden op die Balans vermeld, aanwezig zijn en dat de Vennootschap geen andere lasten heeft dan die welke in de Balans zijn opgenomen. Ik heb bevonden dat alle hypothecaire geldleeningen zijn gesloten met inachtneming van de desbetreffende bepalingen der Statuten. (w. g.) E. VAN DIEN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 9