Commissarissen H. BEUCKEB ANDREAS, Directeur van de Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij, Lid van den Gemeenteraad, te Leeuwarden. R. BLOEMBERGEN Ezn., Gedelegeerd Commissaris van A. Bloembergen Zonen’s Bank, Lid der Provinciale Staten van Frieslandte Leeuwarden. J. J. LA BREE, Directeur der Geldersche Crediet-Vereeniging, te Arnhem. D. HARMENS, Directeur der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij van Kaas- en Roomboter fabrieken, te Leeuwarden. J. E. SCHÖLTEN, Industrieel, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Groningen. Raad van Toezicht: R. BLOEMBERGEN Ezn. H. BEUCKEB ANDRERE. D. HARMENS. Directeuren N. T. ALBARDA. Jhb. Mb. A. ßÖELL, Burgemeester der Gemeente Arnhem, te Arnhem. Voorzitter. Mb. R. A. FOCKEMA, Baadsheer in het Gerechtshof, te Leeuwarden. Vice-Voorzitter. Th. M. Th. van WELDEREN Baron BENGEBS, Lid van Gedeputeerde Staten van Friesland te Oenkerk. Secretaris. Jhb. Mr. P. J. van BEIJMA, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te ’s Gravenhage. Mr. A. F. van HALL, Lid der firma Jan Kalff Co., te Amsterdam. Jhr. A. H. J. H. MICHIELS van KESSENICH, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Nuth, Limburg. Mr. J. L. van SLOTERDIJCK.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 4