VERSLAG DEN RAAD VAN TOEZICHT, Algemeene Friesche Hypotheekbank gevestigd te Leeuwarden. over het vijfde boekjaar 1904, Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden te Leeuwarden den 14 April 1905. UITGEBRACHT DOOR IN DE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 3