VERSLAG DEN RAAD VAN TOEZICHT, Algemeene Friesche Hypotheekbank gevestigd te Leeuwarden. over het vijfde boekjaar 1904, UITGEBRACHT DOOR IN DE Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden te Leeuwarden den 14 April 1905. 0*0

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 1