Balans Wins!- en Verlies 31 December 1904 Rekening over 1904. Aandeelhouders nog te storten Hypothecaire geldleeningen Eas en Kassier Interest geldleeningen Belegd kapitaal Interest belegd kapitaal Meubilair Prolongatie Interest Prolongatie 900.000 - 3.118.666 16 67.663 22 16.535 .70 98.185 1.721 1 50.000 25 - 126 04 f 4.252.898 37 Onkosten f 9.306 46 Afschrijving op Meubilair 426 29 Afschrijving Koersrekening Pandbrieven 6.056 816 Saldo der winst- en verliesrekening 9.100 41® 15.583 52 f 24.889 98 Geverifieerd en accoord bevonden met de boeken en justificatoire stukken van de Naamlooze Vennootschap Algemeene Friescbe Hypotheekbank te Leeuwarden. E. VAN DIEN, Accountant Goedgekeurd Aandeelenkapitaal f 1.000.000 4 o/0 Pandbrieven in omloop - 3.114.400 Hypotheeknemers crediteuren - 101.100 Interest nog te betalen 20.900 99 Te betalen coupons 5.902 Dividend 1901 7 50 1902 16 1903 184 Reservefonds 1.287 46® Saldo der winst- en verliesrekening 9.100 41® f 4.252.898 37 Saldo winst 1903 f 708 50 Interest 12.594 24® Provisie 8.896 43 Vergoeding overschrijving aandeelen 37 50 Boete voor vervroegde aflossing 2.653 30® f 24.889 98 door Commissarissen. Namens Commissarissen Aldus opgemaakt door ons, Directeuren der Algemeene Friescbe Hypotheekbank te Leeuwarden, in de maand Januari 1900 en vijf. A. RÖELL, President. N. T. ALBARDA. J. L. VAN SLOTERDIJCK. Amsterdam, Februari 1905.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 10